Błąd
  • Unable to fine download item 5in rokdownload link

„Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.
Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych.”

(Kodeks Prawa Kanonicznego)

Pogrzeby należy zgłaszać w Kancelarii parafialnej.

Przygotowujemy:

  • Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Kartę dla celów pochowania zwłok

W Parafii istnieje Cmentarz Wyznaniowy Rzymskokatolickiej Parafii św. Stanisława Bp i M.

Przypominamy:
obowiązek dbałości o cmentarz parafialny należy do wszystkich;
Należy zachować porządek, nie sypiemy śmieci na inne groby, lub za parkan;
Należy instalowanie pomników zgłaszać przed umową z kamieniarzem; należy wpłacić 10% od wartości nagrobka;
Należy po upływie 20 lat od daty pogrzebu odnowić pokładne (dzierżawę działki na cmentarzu) na kolejne 20 lat;

Wszystkie sprawy dotyczące Cmentarza:

  • odnawianie dzierżawy,
  • zakładanie nowych pomników,
  • ekshumacje,
  • wytyczanie nowych miejsc pochówku należy zgłaszać w firmie pogrzebowej:

Zakład Pogrzebowy Hermes Potęgowo ul. Szeroka 14 b (przy szkole podstawowej )
tel. kontaktowe 59 8622-344 , 59 8115173, 604526434.
We wszystkich sprawach związanych z cmentarzem  prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

„Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni: jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.”

(Kodeks Prawa Kanonicznego)

Kontakt do Parafii

Herb Parafia Stowięcino

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Św. STANISŁAWA BP i M.
w STOWIĘCINIE

PL 76-220 Główczyce; Stowięcino 17;

Telefony.: +48 59 811 66 69 GSM: +48 606 437 056
Biuro parafialne czynne w soboty między 13:00 a 15:00

Informator parafialny

Zapisz się do parafialnego biuletynu aby otrzymywać wszystkie ważne informacje z Twojej Parafii. Będziesz otrzymywać wszystko co ważne na swoją pocztę.