image
Gdzie jest parafia Witaj na stronie Parafii Stowięcino. Nasza wspólnota należy do Diecezji Pelplińskiej, w dekanacie główczyckim.
Tworzą ją wioski: Stowięcino, Rzechcino, Gorzyno, Radosław, Gostkowo, Michałowo, Szelewo, Podole Wielkie, Olszewko, Zawada, Będzimierz, Dargoleza i Przebędowo.
Dowiedz się więcej
image
Logo Parafii opowiada o naszym świętym Patronie a tworzą go dwie tarcze herbowe. Pierwsza to herb Prus przypisywany Świętemu. Druga tarcza to stylizowany herb Polski.
Nasz Święty jest jednym z głównych Patronów i Opiekunów naszego narodu.
Dowiedz się więcej
* *
image image

Statystyki parafialne: W roku 2016 ochrzczono 9 dzieci; 26-dzieścioro dzieci przyjęto do Pierwszej komunii św.; a 13 osób odprowadziliśmy na wieczny spoczynek.
Finanse parafialne: przychody ogółem 112.668,80. Ze zbiórek we wio-skach (czyli na listy zbierane przez radnych parafialnych, oraz zeszło-roczne kolędy i tzw. Opłatki) uzbieraliśmy: 54.373,00. Reszta to kolekty zbierane w niedziele i święta. Średnia ofiarność, na listy zbierane we wioskach, wynosiła 9,72.


Wydatki ogółem wydatki ogółem 115.027,46. W tym: na działalność parafialną 42.346,76; na remonty i nowe budowle  64.266,30; charyta-tywne 860,00; Kuria Diecezjalna 4.372,70; Wyższe Seminarium Du-chowne 1.962,80; Ks. dziekan 2.546,60;
Co zrobiliśmy w tym roku: Z środków przeznaczonych na remonty: W Kościele zamontowano Cyfrowy Rzutnik do tekstów pieśni; W plebanii: zamontowano nowy piec CO; zakupiono nowe krzesła do salki kateche-tycznej, zakupiono nowe szafki do głównego wejścia i meble do salki, zakupiono nowe szafki i piec do kuchni; ocieplono szczyt plebanii, od-remontowano jeden z pokoi; oraz inne pomniejsze wydatki.

Omówienie kolęd: Na początku pragnę podziękować za przyjęcie w Waszych domach. W każdym dobrze się czułem i doświadczyłem Wa-szej życzliwości. Dziękuje też za ofiary, które zebrałem podczas odwie-dzin kolędowych. Przeznaczyłem je, jak zawsze, na dobro parafii i re-montu Kościoła Parafialnego. Wszystkiego w tym roku uzbieraliśmy 14.040,- zł i jak na naszą parafie jest to spory grosz i z roku na rok coraz większy!
Dziękuje też za miłe przyjęcia posiłkiem w niektórych domach. Pan mówi, kto poda kubek wody Słudze Pańskiemu nie utraci swojej nagro-dy.
Dziękuje również za ofiary, które przekazywaliście ministrantom. Nie były one małe, tym bardziej dziękuje w ich imieniu za każdą życzli-wość.
Pozwólcie, że przejdę teraz do niektórych problemów, które nasunęły się podczas odwiedzin:
1. Zawsze powtarzałem, że nie potrzeba, aby wszyscy byli obecni na kolędzie i nadal podtrzymuję to twierdzenie. Praca dzisiaj jest nie-zmiernie absorbująca i należy ją szanować, ale też mogą się zdarzyć różne wypadki losowe, które będą wykluczały obecność wszystkich na kolędzie. Jednak są i takie sytuacje, gdy niektórych parafian nie wi-działem od wielu lat. Myślę, że jest to problem. Zastanawiam się co powoduje te stałą absencję. Jak należy podejść do takiego faktu. Może się zdarzyć, że kogoś nie będzie na kolędzie raz , czy dwa razy. Jed-nak, gdy taka nieobecność powtarza się należy sobie zadać pytanie, czy nie jest to świadome i celowe działanie. Czy taka osoba czuje związek ze wspólnotą kościoła?
2. Osobno należy też podejść do sytuacji, w której kolęda nie została przyjęta i taka sytuacja się powtarza. Każdy ma prawo do wolnego po-dejmowania decyzji wobec wiary i Kościoła, jednak tak podjęta decy-zja pociąga za sobą skutki w biurze parafialnym, gdy Proboszcz ma stwierdzić na takim, czy innym dokumencie trwanie mieszkańca para-fii we wspólnocie. Nie zmuszajcie wtedy Księdza do działań przeciw-nych jego sumieniu i wolności, jeśli zgodnie z prawdą nie będzie mógł stwierdzić związku z parafią jakiejś osoby.
3. Trwa dziewiętnasty rok mojej posługi w parafii. Dziewiętnaście razy odwiedziłem Was w domach, a jednak cały czas są problemy z przygotowaniem zeszytów do religii, szczególnie chodzi tu o młodzież ponad gimnazjalną. Niektórzy nie umieją zrozumieć, że świadectwo szkolne, nie zaświadcza o obecności ucznia na lekcjach religii. Przed-miot na świadectwie nazywa się: religia/etyka, i nigdy nie skreśla się tego na co uczeń nie chodzi. Jedynym więc świadectwem obecności ucznia na tych lekcjach jest dla mnie, na bieżąco prowadzony zeszyt ucznia! Zdarza się, że niektórzy z moich parafian nie uczęszczają na katechezę i mętnymi tłumaczeniami próbują ukryć ten brak. Tym uczniom i ich rodzicom przypominam, że taka sytuacja jest grzechem przeciw wierze. My nie tylko mamy w sobie wiarę pomnażać, ale rów-nież o niej świadczyć przed bliźnimi. Pan Jezus powiedział, że tego, który zaparł się Jego przed ludźmi, tego również i On zaprze się przed Ojcem Niebieskim!
4. I jeszcze jedna rzecz. Każdy ma jakieś preferencje polityczne. Jednym podoba się takie, czy inne posunięcie różnych przedstawicieli partii politycznych, innym wprost przeciwnie. I mamy do tego prawo! Każdy też ma prawo do własnego zdania. Powinniśmy uczyć się dys-kusji na argumenty. Zawsze powinniśmy używać argumentów wypły-wających z logicznego myślenia, aniżeli używać tych poniżających rozmówcę, czy wywierających na niego siłę. W tych sprawach może-my się różnić! Jednak zauważyłem coś co mnie poraziło, czego do tej pory nie widziałem, to jest złośliwą zazdrość. W paru miejscach wyra-żano się właśnie w taki sposób o rządowym „Programie 500+”. Nie chcę teraz wdawać się w dyskusję na temat przydatności tego projektu, bo nie jest to święta tajemnica naszej wiary, ale zauważyłem oznaki gniewu i zazdrości, że ktoś nie pracując, ma więcej. Przestrzegam, to może się Bogu nie podobać. W katechizmie możemy przeczytać o grzechu: bliźniemu łaski bożej zazdrościć. Jest to jeden z grzechów przeciw Duchowi Świętemu. Może się zdarzyć, że jakaś z rodzin nie-właściwie będzie wydawała powierzone im środki. Wtedy należy za-wiadomić pomoc społeczną i ta będzie kontrolować czy dana rodzina popełnia niestosowności. Jednak chrońcie swoje serca przed złością, zazdrością i zawiścią. To nie zaprowadzi Ciebie w objęcia Boga!
Jeszcze raz dziękuje wszystkim za ten czas kolęd niech nam wszystkim błogosławi Bóg i Ta Święta Pana, Matka Boża.

LIturgia Słowa


Kontakt do Parafii

Herb Parafia Stowięcino

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Św. STANISŁAWA BP i M.
w STOWIĘCINIE

PL 76-220 Główczyce; Stowięcino 17;

Telefony.: +48 59 811 66 69 GSM: +48 606 437 056
Biuro parafialne czynne w soboty między 13:00 a 15:00

Informator parafialny

Zapisz się do parafialnego biuletynu aby otrzymywać wszystkie ważne informacje z Twojej Parafii. Będziesz otrzymywać wszystko co ważne na swoją pocztę.