Sakrament bierzmowania może przyjąć ten, kto został ochrzczony i jest odpowiednio przygotowany. (...) Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, aby postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego”.

(Kodeks Prawa Kanonicznego)

Do Sakramentu Bierzmowania przygotowuje się młodzież w klasach gimnazjalnych podczas czterech semestrów. Osoby dorosłe, chcące przyjąć sakrament bierzmowania proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej. Bierzmowanie jest sakramentem zaangażowania w życie Kościoła, dlatego kandydaci są zobowiązywani:
do comiesięcznych spotkań formacyjnych;
do co miesięcznej Spowiedzi i Komunii św.;
ważnym elementem przygotowania jest działalność kandydata w jednej z grup działających w parafii.
Terminarz przygotowań:
Początek przygotowania wyznacza drugie półrocze kl. pierwszej gimnazjalnej i szóstej podstawowej;
W wakacje kandydaci są zobowiązani do umówienia się z ks. proboszczem na rozmowę duszpasterską;
Semestr drugi i trzeci jest przeznaczony na pracę w grupach i co miesięczne spotkania formacyjne;
W kolejne wakacje kandydaci są zobowiązani zdać egzamin z wiedzy religijnej; [pobierz tezy do egzaminu]
Ostatnim etapem przygotowania jest semestr czwarty z Nowenną obejmującą dni bezpośrednio przed uroczystością wraz ze Spowiedzią św.

Kontakt do Parafii

Herb Parafia Stowięcino

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Św. STANISŁAWA BP i M.
w STOWIĘCINIE

PL 76-220 Główczyce; Stowięcino 17;

Telefony.: +48 59 811 66 69 GSM: +48 606 437 056
Biuro parafialne czynne w soboty między 13:00 a 15:00

Informator parafialny

Zapisz się do parafialnego biuletynu aby otrzymywać wszystkie ważne informacje z Twojej Parafii. Będziesz otrzymywać wszystko co ważne na swoją pocztę.